Lista persoane care nu depun declaratia de interese